Przedszkole Miejskie nr 44
Menu
Strona główna  /  Rozkład dnia

Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.00 – 8.15 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne, zabawy
tematyczne, zabawy ruchowe.

8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania. Czynności kształtujące nawyki
higieniczno-kulturalne.

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE

9.00 – 10.30 zajęcia dydaktyczne.

Zabawy aranżowane przez  nauczyciela
ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów
edukacji przedszkolnej.

10.30 - 11.20 Zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe,
spacery, wycieczki.

11.20 – 11.30 przygotowanie do obiadu. Czynności kształtujące nawyki
higieniczno-kulturalne.

11.30 – 12.15 OBIAD

12.15- 12.30 - odpoczynek, zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne,
słuchanie literatury dziecięcej, muzykoterapia.

12.15 – 13.50 grupa I – odpoczynek

13.50- 14.00 przygotowanie do podwieczorku.

Czynności kształtujące
nawyki higieniczno-kulturalne.

14.00 – 14.30 PODWIECZOREK

14.30 - 17.00 zabawy dowolne kierowane, zabawy tematyczne w kącikach
zainteresowań, kontakty i rozmowy indywidualne,.

Praca kompensacyjno-
stymulująca.


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-29