Przedszkole Miejskie nr 44
Menu
Strona główna  /  Płatności

Płatności

Wpłaty należności za przedszkole należy dokonać do 15tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Banku Pekao:

! nowy nr konta !

95 1240 1037 1111 0011 0916 7977
 

Kwota do zapłaty za miesiąc poprzedni będzie wyliczona przez intendenta i podana w formie pisemnej każdemu rodzicowi na początku następnego miesiaca.


Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu od 01.09.2021r. 

 

Realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramch podstawy programowej odbywa się w godzianch 8.00-13.00.

 

Dzieci 6 letnie objęte są bezpłatną realizacją zajęć wykraczających poza podstawę programową czyli w godz. 6.00 - 8.00 oraz 13.00 - 17.00.

Oznacza to, że opłata za przedszkole dla dzieci 6 letnich obejmuje jedynie wyżywienie.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi  NrV/163/19  z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objetych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź. 

 

Dla pozostałych dzieci w wieku do lat pięciu  składa się z: 

  • opłaty za wyżywienie, która wynosi 9 zł za 3 posiłki:śniadanie 1,70, obiad 5,40, podwieczorek- 1,70.
  • opłaty za godziny pobytu dziecka wykraczającymi poza godziny 8.00-13.00.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł. 

 

Z opłat za świadczenia zwolnieni są użytkownicy Karty Dużej Rodziny, dzieci z Domów Dziecka oraz dzieci  z rodzin zastępczych.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-12-31