Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Miejskie nr 44
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu od 01.09.2021r. 

 

Realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramch podstawy programowej odbywa się w godzianch 8.00-13.00.

 

Dzieci 6 letnie objęte są bezpłatną realizacją zajęć wykraczających poza podstawę programową czyli w godz. 6.00 - 8.00 oraz 13.00 - 17.00.

Oznacza to, że opłata za przedszkole dla dzieci 6 letnich obejmuje jedynie wyżywienie.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi  NrV/163/19  z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objetych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź. 

 

Dla pozostałych dzieci w wieku do lat pięciu  składa się z: 

  • opłaty za wyżywienie, która wynosi 8zł za 3 posiłki 
  • opłaty za godziny pobytu dziecka wykraczającymi poza godziny 8.00-13.00.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł. 

 

Z opłat za świadczenia zwolnieni są użytkownicy Karty Dużej Rodziny, dzieci z Domów Dziecka oraz dzieci  z rodzin zastępczych.

 

Wpłaty należności za przedszkole należy dokonać do 15tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Getin Bank:
 

89 1560 0013 2028 0000 1687 0001 

 

Kwota do zapłaty za miesiąc poprzedni będzie wyliczona przez intendenta i podana w formie pisemnej każdemu rodzicowi na początku następnego miesiaca. 


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-31